Theo dõi chúng tôi tại
Author: Nguyễn Hồ Mạnh Khang
Với tôi, văn phòng phải là một không gian truyền cảm hứng. Tôi không thích cứ mỗi sáng đến công ty và ngồi vào chỗ, lặp đi lặp lại các công việc quen thuộc một cách nhàm chán. Qua Office Hero, tôi hy vọng sẽ chia sẻ được những hiểu biết nhất định của mình để giúp bạn luôn cảm thấy yêu văn phòng và mỗi ngày bạn bước đến văn phòng sẽ là một ngày mới nhiều cảm hứng.
X